Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Hankearviointi

Yritystutkimus pk-yritysten luottoriskien hallinnan peruskivenä

Finnvera arvioi yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan jokaisen rahoitushakemuksen yhteydessä. Aloittavien pienyritysten liiketoiminnan arvioinnissa käytetään apuna seudullisten yhteistyökumppanien lausuntoja.

Yritystutkimus on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaista arvioimista ja ymmärtämistä: yrittäjän ja Finnveran välistä luottamuksellista keskustelua yrityksen suunnitelmista, nykytilasta, tulevaisuuden odotuksista ja rahoitustarpeista. Näkemys rahoituksen myöntämisen edellytyksistä ja niihin liittyvistä riskeistä syntyy tapaamisen, käytettävissä olevan materiaalin sekä Finnveran rahoitus- ja toimialatuntemuksen avulla. Finnvera neuvottelee tarvittaessa muiden rahoittajien kanssa parhaan mahdollisen kokonaisrahoitusratkaisun löytämiseksi. Yrittäjän kanssa keskustellaan myös, mitä velkapääoman lisääminen merkitsee yrittäjälle henkilökohtaisesti.

Yritystutkimus on yksi Finnveran luottoriskien hallinnan peruskivistä. Sen merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina.

Yritystutkimus ja lukuisista samanlaisista hankkeista saatu kokemus auttavat reagoimaan vaikeuksiin riittävän ajoissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrityksen liiketoiminnan haasteet tunnistetaan ja niihin puututaan, sitä paremmat edellytykset yrityksellä on kannattavaan toimintaan tulevaisuudessa.

Osa Finnveran myöntämästä rahoituksesta edellyttää yrittäjän omavelkaista takausta ja vakuuksia yritykseltä. Rahoituksen saaminen Finnveralta ei kuitenkaan perustu vakuuksiin, vaan arvioon yrityksen liiketaloudellisista toimintaedellytyksistä.

Uudistetun luotto- ja vakuuspolitiikan myötä myös yritysanalyysia kehitetään vuonna 2015.

Maapolitiikka ja maaluokitusjärjestelmä kokonaisarvion perustana

Finnvera tekee kokonaisarvion vientikauppaan liittyvistä riskeistä. Hankearvioinnin perusta on Finnveran maapolitiikka ja kahdeksanportainen (0–7) maaluokitusjärjestelmä. Maapolitiikkaa varten analysoidaan kohdemaiden liiketoimintaympäristöä, rahoitussektoria, valtion maksukykyä ja näihin liittyviä riskejä.

Kunkin hankkeen yhteydessä selvitetään sen rahoitusrakenne, luotonsaajan ja/tai ostajan luottokelpoisuus sekä kohdemaasta ja toimintaympäristöstä aiheutuvat tekijät.

Kohdemaassa toteutettavan hankkeen ympäristönsuojeluun liittyvien toimenpiteiden taso ja niihin mahdollisesti liittyvät riskit arvioidaan erikseen hankkeesta tehtyjen ympäristöselvitysten perusteella. Hanketta verrataan kohdemaan kansallisiin ympäristönormeihin sekä kansainvälisiin standardeihin.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri