Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Terveyttäminen

Ammattilaiset apuna vaikeinakin aikoina

Asiakasyritysten taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta on osa Finnveran riskienhallintaa. Jos taloudellisia ongelmia havaitaan, niiden syitä selvitetään yhdessä asiakkaan ja muiden rahoittajien kanssa. Toiminnasta käytetään nimitystä ”terveyttäminen”.

Finnveran tavoitteena on reagoida asiakasyrityksen tilan heikentymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa turvatakseen omat saatavansa. Jos yrityksen normaalit kehittämistoimet eivät tuota toivottua tulosta, on perusteltua käyttää ulkopuolisten ammattilaisten apua. Finnveran sisäiset terveyttämisen asiantuntijat auttavat avun etsimisessä.

Terveyttämisen avulla yritys selviää parhaassa tapauksessa taloudellisista vaikeuksistaan ja jatkaa toimintaansa kannattavana ja kilpailukykyisenä.

Finnveralle onnistunut terveyttäminen merkitsee pienempiä luottotappioita. Nopea ja asiantunteva terveyttäminen on myös yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan välttää yritystä mahdollisesti uhkaavat konkurssi ja työpaikkojen menetykset.

On kuitenkin hyväksyttävä, että jokaista asiakasyritystä ei voida terveyttää, varsinkaan silloin, jos ongelmiin on reagoitu liian myöhään. Vaikeassa taloustilanteessa on erityisen tärkeää huolehtia, että yrityksen oma raportointi on luotettavaa ja ajan tasalla sekä toiminta ennustettavaa.

Pitkään jatkunut talouden taantuma on saattanut johtaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa asiakasyritys kykenee hoitamaan lainojensa korot, mutta ei pysty investoimaan, kehittämään toimintaansa eikä kansainvälistymään. Yritys on hyvin altis myös erilaisille ulkopuolisille häiriötekijöille, kuten korkojen nousulle. Terveyttämisessä asenne ratkaisee. Finnvera etsii eteenpäin pyrkiville yrityksille yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoitusratkaisut, mikäli yritys on kyennyt turvaamaan oman pääomansa ja terveyttämissuunnitelma on realistinen.

Yrityksiltä edellytetään omaa aktiivisuutta; yrityksen ja sen sidosryhmien on sitouduttava sovittuihin toimenpiteisiin. Terveyttämistyössä hyödynnetään usein asiantuntevia, kokeneita konsultteja, taloushallinnon osaajia ja lakimiehiä.

Teknisesti terveyttäminen toteutetaan yleensä vapaaehtoisella terveyttämisohjelmalla tai yrityssaneerauslain tarkoittamalla virallisella saneerauksella. Joskus konkurssi jää ainoaksi vaihtoehdoksi, mutta näissäkin tilanteissa elinkelpoinen osa liiketoiminnasta voidaan usein myydä uudelle omistajalle.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri