Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Sidosryhmät ja olennaisuus

Finnveralla on suuri määrä sekä kotimaisia että ulkomaisia sidosryhmiä, jotka vaikuttavat Finnveran toimintaan tai päinvastoin. Sidosryhmävuoropuhelun tavoitteena on tunnettuus, johdonmukaisuus ja aktiivisuus. Finnvera keskustelee aktiivisesti muun muassa asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden, pankkien ja järjestöjen kanssa. Näiden kanavien kautta saadaan arvokasta palautetta, jonka pohjalta voidaan rahoituspalveluita kehittää vastaamaan paremmin yritysten tarpeita. Erityisen tiivistä vuorovaikutus on Team Finland -verkoston toimijoiden kesken, joiden kanssa Finnvera muuttaa yhteisiin toimitiloihin vuonna 2016.

Finnveran neuvottelukunta toimii asiakkaiden ja yhtiön välisenä vuorovaikutuskanavana edustaen asiakaskuntaa ja muita keskeisimpiä sidosryhmiä. Neuvottelukunta kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa vuodessa. Myös viennin rahoituksella on oma neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Finnveran viennin rahoituksen kokemus, tietous ja kilpailukeinot ovat Suomen vientiyritysten käytettävissä.

Kansainvälisten suhteiden ylläpito järjestöissä on tärkeää vaikuttamisen kannalta. Finnvera osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa OECD:ssa ja EU:ssa, valtiollisten velkojien yhteisessä Pariisin klubissa, eurooppalaisten pk-rahoituslaitosten NEFI-verkostossa sekä vientitakuulaitosten kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä Bernin unionissa.

Finnvera tekee yhteistyötä kotimaassa lukuisten järjestöjen kanssa. Näitä ovat muun muassa Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja EK. Erityisen tiivistä yhteistyö on esimerkiksi pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää Finnveran tunnettuutta, asiakashankintaa ja rahoituksen kysyntää.

Finnvera mittaa sidosryhmävuorovaikutuksen onnistumista kahden vuoden välein järjestettävällä asiakas- ja sidosryhmäkyselyllä. Edellinen tutkimus järjestettiin vuonna 2013, jolloin Finnveran kokonaisarvosana yhteistyösuhteen hoitamisesta asteikolla yhdestä viiteen oli pk-yritysrahoituksen sidosryhmien keskuudessa 3,9 ja viennin rahoituksen sidosryhmien osalta 4.

 

Vuorovaikutus

  Sidosryhmän määrittely Sidosryhmän odotukset
Finnveraa kohtaan
Tärkeimmät teemat ja
kehityskohteet vuonna 2014
 
Asiakkaat · Finnvera seuraa markkinoita ja toimii markkinapuutealueella rahoittamassa suomalaisia yrityksiä
· Painopiste aloittavissa ja KKV-asiakkaissa
· Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tarvittaessa keinovalikoiman laajentaminen, esimerkkinä luotto- ja takuupolitiikkojen muutos
· Avointa ja monipuolista tiedonjakoa mm. verkkosivujen, sosiaalisen median ja uutiskirjeiden kautta
· Asiakaspalvelurakenteen muutos asiakaspalvelun parantamiseksi ja painopisteen vahvistaminen kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin
· Rohkeutta on! -kiertue yhdessä Team Finland -toimijoiden kanssa
· KasvuOpen
· Kauppalehden kasvajat -kiertue
· Vientikaupan rahoitus -ohjelma
· LetsGrow-rahoitusohjelma
· Myöntöoikeus vientitakuille myös kotimaisiin investointeihin
· Palvelutapahtumakysely
· Rahoitusmahdollisuuksien laajentuminen
 
Kansainväliset järjestöt · Finnveran kansainvälinen toimintakehys
· Foorumi tuoda Suomen ja Finnveran näkemykset esille
· Toimialan yhteistyöfoorumi verkostoitumiseen ja parhaisiin käytäntöihin kilpailijamaita seuraamalla
· Lakien ja kansainvälisten sääntöjen noudattaminen
· Osallistuminen aktiivisesti yhteistyöhön
· Vuorovaikutus ja asiantuntemuksen jakaminen
· Montreal Group -jäsenyys kesäkuussa, jäsenten välisten yhteistyömallien kehittäminen
· OECD:n kautta ilmastoasiat esillä, mm. climate adaptation -hankkeiden tukeminen, hiilivoimalaitosten tuen rajoittaminen
· EU:n sanktiopolitiikka
· Bernin Unionin kautta vientiluottojen rahoitusmallit ja kaupan rahoituksen instrumentit
· Nefin kautta (Network of European Financial Institutions) pk-rahoittajien suhde EIF:ään ja EIB:hen
 
Henkilöstö · Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen ja osaamisen kehittäminen
· Asiakastyytyväisyyden ja arvon-luonnin varmistaminen sitoutuneen henkilöstön kautta
· Työpaikosta ja pysyvyydestä huolehtiminen
· Mielekkäät työtehtävät
· Terveys ja hyvinvointi
· Osaamisen kehittäminen
· Kolmen työntekijäliiton ja työnantajaliiton allekirjoittama työehtosopimus
· Työtehtävien vaativuusarvioinnit
· Henkilöstön kehityskeskustelut
· Palkitseminen
· Suomen lasten ja nuorten säätiön (SLNS) Vastuullinen kesäduuni -kampanja
· Henkilöstötutkimus
· Koulutukset, valmennukset sekä sisäinen työkierto ja vaihto-ohjelma Tekesin kanssa
 
Järjestöt · Edistävät Finnveran tunnettuutta, asiakashankintaa ja rahoituksen kysyntää · Jatkuva vuoropuhelu yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi · Yhteistyösopimukset järjestöjen kanssa
· Alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat: Omistajanvaihdoskonferenssi, Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Perheyritystapahtuma, Pk-barometri Suomen Yrittäjien kanssa
 

· Jatkuva vuoropuhelu EK:n, Finanssialan keskusliiton, Teknologiateollisuuden ja Suomen Yrittäjien kanssa hallintoelinten edustuksen kautta
 
Pankit · Finnvera toimii rahoitusmarkkinoilla pankkien kanssarahoittajana · Yhteisten asiakasyritysten menestys · Pankkisääntelystä johtuvan markkinapuutteen korjaaminen: Yhteiset rahoitusratkaisut, yhteiset asiakasyritykset  
Yhteistyökumppanit · Yhteistyö tärkeää muun muassa asiakaskokemuksen parantamiseksi · Yhteistyön toimivuus
· Palveluiden tunnettuus
· Team Finland -yhteistyön tiivistäminen
· Team Finland -yhteistyö: yhteiset asiakkaat LetsGrow -rahoitusohjelman kautta
· Rohkeutta on! -kiertue
· Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen
· Asiantuntijavaihto
· Palveluiden tunnetuksi tekeminen
 
Ministeriöt · Työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaus
· Yhteistyö VM:n ja UM:n kanssa
· Finnvera toteuttaa sille annettua tehtävää yritysten rahoittajana
· Itsekannattavuus
· Pk-rahoituksen riskinottotason nosto
· Pk-joukkovelkakirjalainojen merkitsemismahdollisuus
· Mahdollisuus rahoittaa pk-määritelmän ulkopuolisia yrityksiä
· Finnveran luotto- ja vakuuspolitiikan päivitys
· Vientitakuiden ja viennin rahoituksen maksimivastuiden määrän korotus
· Vientitakuiden myöntämisen mahdollisuus myös kotimaisiin, vientiä edistäviin, investointeihin
 
         

Olennaisuusanalyysi

Finnvera on määritellyt yhtiön olennaiset yritysvastuuasiat, jotka liittyvät sidosryhmien odotuksiin ja niiden vaikutuksiin yhtiön liiketoimintaan. PwC:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tehty arviointi perustui asiakas- ja sidosryhmätutkimuksista saatuun palautteeseen, hallituksen puheenjohtajan ja ylimmän johdon haastatteluihin sekä työpajan tuloksiin.

Sidosryhmävuorovaikutuksessa kuluneen vuoden aikana ei ole noussut uusia yritysvastuuteemoja esille.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri