Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Hallitus

Finnveran hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien valvontatehtävien hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valittuun tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Kirsi Komi (puheenjohtaja), Risto Paaermaa, Pirkko Rantanen-Kervinen sekä Marianna Uotinen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta ylimmän johdon nimityksiin, työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden hoidossa. Hallitus valitsee keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valittuun palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Markku Pohjola (puheenjohtaja), Vesa Luhtanen ja Pekka Timonen.

Jäsenten palkkiot noudattavat valtioneuvoston linjauksia valtionyhtiöiden hallintoelinten palkoista. Vuonna 2014 palkkiot olivat yhteensä 155 000 euroa.

Markku Pohjola

(1948), Ekonomi
puheenjohtaja

Markku Pohjola on ollut Finnveran hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 30.3.2012 lähtien. Hän on myös muun muassa Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Onvest Oy:n hallituksen jäsen. Pohjola työskenteli vuosina 1972–2008 Nordean ja sen edeltäjäpankkien johtotehtävissä, viimeksi varakonsernijohtajana ja Nordea Pankki Suomen toimitusjohtajana.

Pekka Timonen

(1960), OTT
I varapuheenjohtaja

Pekka Timonen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä vuosina 1984–2001, kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevana virkamiehenä omistajaohjaustehtävissä 2001–2007, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston päällikkönä 2007–2012 sekä vuoden 2013 alusta työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä ja markkinat -osaston päällikkönä.

Marianna Uotinen

(1957), Varatuomari
II varapuheenjohtaja

Marianna Uotinen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston säädösvalmistelutehtävissä vuodesta 2007. Vuosina 1985–2001 hän toimi Nordeassa ja vuosina 2001–2006 Nokia Oyj:ssä muun muassa rahoitus- ja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Kirsi Komi

(1963), OTK

Kirsi Komi on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän toimii myös seuraavien yhtiöiden hallituksissa: Metsä Board Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Patria Oyj (varapuheenjohtaja), Docrates Oyj (puheenjohtaja) ja Veripalvelu (puheenjohtaja). Vuosina 1992–2010 Komi toimi Nokia-konsernin palveluksessa ensin lakimiehenä, sittemmin Nokia Networksin lakiasiainjohtajana ja viimeksi Nokia Siemens Networksin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Vesa Luhtanen

(1961), BScBA

Vesa Luhtanen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän toimii myös seuraavien organisaatioiden hallituksissa: PHP Liiketoiminta Oyj ja PHP Holding Oy, Tekstiili- ja muotialat TMA, Suomen Muotoilusäätiö (puheenjohtaja) sekä Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry Finatex. Lisäksi Luhtanen toimi Lahden Teollisuusseuran hallituksen puheenjohtajana vuosina 2010–2014. Luhtanen on L-Fashion Groupin toimitusjohtaja ja neljännen polven yrittäjä.

Risto Paaermaa

(1946), Varatuomari, OTL

Risto Paaermaa on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hän toimii myös kansanterveyttä edistävän Juho Vainion säätiön hallituksen puheenjohtajana. Paaermaa toimi työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston esikunnassa johtajana 30.11.2012 saakka. Vuodesta 1972 lähtien hän toimi ulkoasiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön eri tehtävissä. Vuosina 1987–1989 Paaermaa toimi Suomen pysyvässä OECD-edustustossa Pariisissa.

Pirkko Rantanen-Kervinen

(1949), Ekonomi

Pirkko Rantanen-Kervinen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on myös Raisio Oyj:n hallituksen jäsen sekä LähiTapiola Uusimaan hallituksen puheenjohtaja. Rantanen-Kervinen työskenteli vuosina 1974–2010 Saga Furs Oyj:n johtotehtävissä, viimeksi toimitusjohtajana.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri