Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Johdanto

Tavoitteena läpinäkyvyys koko toiminnassa

Suomen valtio omistaa Finnveran koko osakekannan. Yhtiön omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto.

Finnveran hyvän hallinnoinnin tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys koko organisaatiossa. Finnveran hallitus hyväksyy yhtiön toimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet ja ohjeistukset. Hallituksen vahvistamat hyvän toiminnan periaatteet ohjaavat henkilöstöä toimimaan siten, että se vahvistaa Finnveran toimintaa erityisrahoittajana.

Esteellisyysperiaatteet ja sisäpiiriohjeistus ovat osa Finnveran eettistä ohjeistusta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hyvän toiminnan periaatteet
Toimintaohje puolueettomuuden varmistamiseksi
Sisäpiiriohjeistus

Finnveran hallinnosta ja sen toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous voi päättää laeissa ja yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määritellyistä tehtävistä. Se valitsee sekä hallintoneuvoston että hallituksen jäsenet sekä molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Hallintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoa. Se antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä ohjeistaa hallitusta asioissa, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista, laajentamista tai organisaation olennaista muuttamista. Hallintoneuvosto antaa lisäksi ohjeita hallitukselle laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmat, osavuosikatsaukset ja vuositilinpäätöksen sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus edistää yhtiön kehitystä ja varmistaa, että toiminta on lainmukaista ja täyttää omistajan sille asettamat tavoitteet. Myös yksittäiset, merkittävät rahoitusratkaisut kuuluvat hallituksen toimivaltaan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, jotka avustavat hallitusta sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustavat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoidossa johtoryhmä ja johtajisto.

Lue lisää Finnveran hallinnosta ja organisaatiosta.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri