Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Käyttöehdot

WWW-sivujemme sekä Finnveran sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

Käyttäessänne Finnveran www-sivuja sekä/tai sähköistä asiointipalvelua (jäljempänä "Palvelu") hyväksytte samalla alla kerrotut ehdot teitä sitoviksi. Tämän lisäksi näillä sivuilla olevat eri asiakirjat voivat sisältää muita erityisiä ehtoja.

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Finnvera Oyj:lle. Tämän perusteella sivujen kopioiminen, jakeleminen, siirtäminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Finnveran lupaa. Sivuja saa kuitenkin tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella, tulostaa niistä osia sekä käyttää niitä yksityiseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Lainattaessa aineistoa on aina ilmoitettava lähde.

Näillä WWW-sivuilla ei voida tehdä minkäänlaisia oikeustoimia Finnveran kanssa. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Oikeustoimen tekeminen perustuu aina erilliseen kirjalliseen sopimukseen.

Finnvera pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja sekä rajoittaa niille pääsyä. Finnvera ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palvelu sisältää myös osioita, joiden käyttäminen edellyttää kyseistä palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Finnveran kanssa. Yhteistyökumppanien tuottamien tuotteiden ja palveluiden käyttäminen saattaa lisäksi edellyttää sopimusta ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja sopimusten mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän palvelua käyttäessään aiheuta häiriöitä eikä vahinkoa muille käyttäjille, Finnveralle, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille eikä loukkaa heidän oikeuksiaan.

Finnveralla on oikeus keskeyttää ja estää välittömästi palvelun käyttö sellaiselta käyttäjältä, joka toimii näiden ehtojen vastaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Finnveralla, sen yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisella palvelun käyttämisellä aiheuttamastaan vahingosta.

Mikäli Finnveran sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten WWW-sivuille tai niiden palveluun, ei Finnvera vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Näille kolmansien osapuolien sivuille kirjoittautuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoaja

Nimi Finnvera Oyj
Kotipaikka Kuopio
Pääkonttori
PL 1010 (Eteläesplanadi 8), 00101 Helsinki
PL 1127 (Kallanranta 11), 70111 Kuopio
Y-tunnus 1484332-4
Puhelin (vaihde) 029 460 11
Sähköposti finnvera@finnvera.fi

Copyright © Finnvera plc. All rights reserved.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri