Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tilivuoden voitto oli 93 877 875,04 euroa.

Hallitus esittää, että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n perusteella voittovarat siirretään vapaan oman pääoman rahastoihin seuraavasti:

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus 100 436 476,74. euroa

Kotimaan toiminnan rahastoon kotimaan toiminnan osuus -6 558 601,70 euroa.

Lisäksi tilikaudella on suoraan voittovaroihin kirjattu omistajalta saadun pääomalainan anteeksiannon
määrä 6 889 909,50 euroa ja etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen arvostamisesta johtuva erä 459 470,00 euroa, jotka esitetään siirrettäväksi kotimaan toiminnan rahastoon.

Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettävä määrä yhteensä 790 777,80 euroa.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri