Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Laaja tuloslaskelma

    Konserni Emoyhtiö
    1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) Liite 2014 2013 2014 2013
Korkotuotot          
Korot luotonannosta asiakkaille D1 106 963 97 356 45 950 43 247
Asiakkaille ohjattu korkotuki   6 397 8 808 6 397 8 808
Muut korkotuotot   -335 4 020 -651 3 717
Korkotuotot yhteensä   113 025 110 184 51 696 55 773
Korkokulut D1 -61 267 -54 620 -4 999 -3 268
Korkokate   51 758 55 564 46 697 52 504
Palkkiotuotot ja -kulut netto D2 138 487 134 284 137 457 132 567
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä D3 -10 009 -1 678 -556 1 821
Sijoitustoiminnan nettotuotot D4 945 909 -298 -37
Liiketoiminnan muut tuotot D5 1 556 850 3 391 2 174
Hallintokulut          
- Henkilöstökulut D6 -28 073 -29 880 -26 659 -28 366
- Muut hallintokulut   -12 669 -12 957 -12 085 -11 915
Hallintokulut yhteensä   -40 743 -42 837 -38 745 -40 281
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä D8 -1 047 -1 146 -1 005 -1 106
Liiketoiminnan muut kulut D9 -5 097 -7 261 -11 280 -7 951
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot D10        
- Luotoista ja takauksista   -105 374 -100 869 -104 341 -99 394
- Luottotappiokorvaus valtiolta   63 708 47 976 63 708 47 976
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta   7 848 -10 693 7 848 -10 693
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä   -33 817 -63 586 -32 784 -62 110
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot   0 0 -9 000 -9 003
Liikevoitto   102 034 75 099 93 878 68 577
Tuloverot D11 -713 -566 0 0
Tilikauden voitto   101 321 74 533 93 878 68 577
Muut laajan tuloksen erät          
Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi          
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus   459 2 782 459 2 782
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi   0 0 0 0
- Osakkeiden käyvän arvon muutos   -617 200 -165 115
Muut laajan tuloksen erät yhteensä   -157 2 982 294 2 897
Tilikauden laaja tulos yhteensä   101 165 77 515 94 173 71 476
Tilikauden voiton jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   101 515 74 922    
Määräysvallattomille omistajille   -194 -389    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   101 358 77 904    
Määräysvallattomille omistajille   -194 -389    
    101 165 77 515    
 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri