Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Oman pääoman muutoslaskelma

 

(1 000 e) A B C D E F G H I J
Konserni                    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                    
Konsernin oma pääoma 1.1.2014 196 605 51 036 518 137 172 357 825 17 225 82 590 842 972 5 594 848 566
Omistajalta saadun pääomalainan
anteeksisaatu määrä
            6 890 6 890   6 890
Tilikauden laaja tulos/
etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen
            459 459   459
Tilikauden laaja tulos/osakkeiden
käyvän arvon muutos
    -617       101 515 100 898 -195 100 702
Siirto rahastoihin       -2 084 77 803 -606 -75 719 -606   -606
Muu muutos                   0
Konsernin oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -99 135 089 435 628 16 619 115 736 950 615 5 399 956 012
Raportoitu oma pääoma 31.12.2012 196 605 51 036 318 139 770 295 726 17 461 60 401 761 319 10 468 771 787
Laskentaperiaatteen muutos,
IAS 19
            -337 -337   -337
Konsernin oma pääoma 1.1.2013 196 605 51 036 318 139 770 295 726 17 461 60 064 760 982 10 468 771 450
Omistajalta saadun pääomalainan
anteeksisaatu määrä
            4 359 4 359   4 359
Tilikauden laaja tulos/
etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen
käyvän arvon muutos
            2 782 2 782   2 782
Tilikauden laaja tulos/osakkeiden
käyvän arvon muutos
    200       74 922 75 122   75 122
Siirto rahastoihin       -2 598 62 099 -236 -59 537 -273   -273
Muu muutos                 -4 874 -4 874
Konsernin oma pääoma 31.12.2013 196 605 51 036 518 137 172 357 825 17 225 82 590 842 972 5 594 848 566
Emoyhtiö
Emoyhtiön oma pääoma 1.1.2014 196 605 51 036 -71 137 172 357 825 17 225 76 223 836 015    
Omistajalta saadun pääomalainan
anteeksisaatu määrä
            6 890 6 890    
Tilikauden laaja tulos/
etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen
            459 459    
Tilikauden laaja tulos/osakkeiden
käyvän arvon muutos
    -165       93 878 93 713    
Siirto rahastoihin       -2 084 77 803 -606 -75 719 -606    
Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2014 196 605 51 036 -236 135 089 435 628 16 619 101 731 936 472    
Raportoitu oma pääoma 31.12.2012 196 605 51 036 -186 139 770 295 726 17 461 60 342 760 754    
Laskentaperiaatteen muutos,
IAS 19
            -337 -337    
Emoyhtiön oma pääoma 1.1.2013 196 605 51 036 -186 139 770 295 726 17 461 60 005 760 417    
Omistajalta saadun pääomalainan
anteeksisaatu määrä
            4 359 4 359    
Tilikauden laaja tulos/
etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen
            2 782 2 782    
Tilikauden laaja tulos/osakkeiden
käyvän arvon muutos
    115       68 578 68 693    
Siirto rahastoihin       -2 598 62 099 -236 -59 501 -236    
Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2013 196 605 51 036 -71 137 172 357 825 17 225 76 223 836 015    
Taulukon selitykset:
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Käyvän arvon rahasto
D = Kotimaan toiminnan rahasto
E = Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto
F = Pääomasijoitustoiminnan rahasto
G = Voittovarat
H = Yhteensä
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri