Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Rahavirtalaskelma

  Konserni Emoyhtiö
  1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) 2014 2013 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta        
Myönnettyjen luottojen nostot -2 058 047 -1 315 190 -1 653 604 -270 552
Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut 1 279 457 350 007 943 937 230 477
Tehdyt sijoitukset -14 885 -24 965 -10 000 -10 686
Luovutustulot sijoituksista 15 723 3 369 0 0
Saadut korot 112 972 91 899 50 968 42 165
Maksetut korot -64 145 -60 764 -4 099 -3 429
Saatu korkotuki 4 637 9 923 4 637 9 923
Palkkiotuotoista saadut maksut 146 898 125 147 143 655 122 443
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 98 831 66 968 96 261 68 135
Maksut liiketoiminnan kuluista -30 847 -74 572 -27 009 -69 704
Maksetut korvaukset -41 704 -49 738 -41 704 -49 738
Maksetut/palautetut verot -2 167 -234 0 0
Liiketoiminnan rahavirta (A) -553 276 -878 150 -496 959 69 034
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 674 -1 508 -1 615 -1 463
Luovutustulot muista sijoituksista 1 019 -705 1 019 4 956
Saadut osingot investoinneista 307 926 12 24
Investointien rahavirta (B) -347 -1 287 -583 3 517
Rahoituksen rahavirta        
Lainojen nostot 2 035 753 1 611 065 1 633 997 464 490
Lainojen takaisinmaksut -528 634 -576 341 -199 550 -364 126
Rahoituksen rahavirta (C) 1 507 119 1 034 724 1 434 447 100 364
Rahavirtojen muutos ( A+B+C) lisäys (+)/(vähennys-) 953 495 155 287 936 905 172 915
Rahavarat tilikauden alussa 661 834 506 549 568 009 395 094
Rahavarat tilikauden lopussa 1 615 330 661 835 1 504 914 568 009
Rahavarat tilikauden lopussa        
Saamiset luottolaitoksilta 673 576 276 443 570 194 241 818
Saamistodistukset 940 721 326 191 934 721 326 191
Rahastosijoitukset 1 033 59 201 0 0
  1 615 330 661 835 1 504 914 568 009
 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri