Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Vastuut kotimaan takauksista *) 987 561 1 046 853 987 561 1 046 853
Vastuut vientitakuista ja erityistakaustoiminnan sitoumuksista **) 12 600 433 11 003 537 12 600 433 11 003 537
Sitovat rahoituslupaukset ***) 3 090 405 2 171 239 182 497 187 576
Yhteensä       16 678 398 14 221 629 13 770 490 12 237 966
*) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnansta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.
**) Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vastuilla tarkoitetaan valtiontakuurahastolain (18.6.1998/444) mukaisia vastuita. Vastuut on esitetty kokonaisvastuuna, jolloin luku sisältää sekä voimassa olevan että tarjousvastuun.
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Voimassa oleva vastuu       12 049 578 9 918 963 12 049 578 9 918 963
- Vientitakuista       11 890 141 9 741 204 11 890 141 9 741 204
- Erityistakaustoiminnasta       159 437 177 759 159 437 177 759
Tarjousvastuu       550 854 1 084 574 550 854 1 084 574
- Vientitakuista       550 854 1 084 574 550 854 1 084 574
- Erityistakaustoiminnasta       0 0 0 0
Yhteensä       12 600 433 11 003 537 12 600 433 11 003 537
Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla:
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Vientitakuulain mukainen vastuu 10 754 962 9 760 786 10 754 962 9 760 786
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen laskentaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuusta puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin.

***) Emoyhtiön sitovat rahoituslupaukset muodostuvat valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain mukaisista asiakkaan hyväksi tehdyistä peruuttamattomista rahoituslupauksista. Lupaus voi olla joko luottolupaus tai kolmannen hyväksi annettu takuusitoumus nostamattomasta luotosta. Konsernin luvussa on mukana lisäksi Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri