Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Pääomasijoitukset

Finnvera tekee pääomasijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin, joilla on mahdollisuudet kehittyä kansainvälisiksi kasvuyrityksiksi. Sijoitustoiminta mahdollistaa, käynnistää ja nopeuttaa yritysten kasvua ja pääsyä kansainvälisille markkinoille vahvistamalla yritysten omaa pääomaa.

Finnveran toiminta tähtää kohdeyrityksen omistaja-arvon aktiiviseen kasvattamiseen, ja Finnvera osallistuu muun muassa kohdeyritysten hallitustyöskentelyyn. Finnvera toimii sijoituskohteissaan vähemmistösijoittajana, ja rahoituskierroksella on aina mukana myös muita rahoittajia. 

Finnveran kohdeyritykset keräsivät vuoden 2014 aikana yli 60 miljoonaa euroa uutta yksityistä pääomaa. Vuosina 2006–2014 Finnvera on tehnyt suoria pääomasijoituksia yhteensä 228 kohdeyritykseen. Kaikkiaan yksityiset sijoittajat ovat sijoittaneet Aloitusrahasto Veran sijoituskohteisiin yli 260 miljoonaa euroa.

Aikaisen vaiheen kohdeyritykset toimialoittain 31.12.2014

Tietokone- ja kuluttajaelektroniikka Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet Life Sciences Viestintä Energia ja ympäristö Kuluttajapalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut Kemikaalit ja materiaalit
32 31 31 11 8 6 6 5 3

 Finnveran hallituksen linjauksen mukaisesti yhtiö luopuu asteittain pääomasijoituksista alueellisiin rahastoihin. Suoran sijoitustoiminnan lisäksi Finnveralla oli vuoden 2014 lopussa rahastosijoituksia yhteensä kahdeksassa alueellisessa rahastossa.

Finnveran hallinnoima bisnesenkelitoiminta siirrettiin vuoden 2013 alussa suomalaisten bisnesenkeleiden vuonna 2011 perustamalle FiBAN ry:lle (Finnish Business Angels Network). Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Finnvera on tukenut FiBANin bisnesenkelitoiminnan kehittämistä. FiBANin bisnesenkeliverkostolle tarjotaan mahdollisia sijoituskohteita FiBANin oman hankevirran lisäksi muun muassa Finnveran hankevirrasta.

Pääomasijoitustoiminta on organisoitu Finnvera Oyj:n tytäryhtiöiden Veraventure Oy:n (100 prosenttia) ja Aloitusrahasto Vera Oy:n (94 prosenttia) kautta.

Pääomasijoitusten määrä pysyi korkeana

Pääomasijoitusrahoituksen kysyntä on ollut tasaisen korkeaa toiminnan alusta vuodesta 2005 alkaen. Vuonna 2014 sijoitusta hakeneita yrityksiä oli yhteensä 116 (134).

Suoran sijoitustoiminnan hankevirta, kpl

  2010 2011 2012 2013 2014
Aloitusrahasto 221 248 178 133 134
Enkelirahasto 0 36 117 117 0

Tehtyjen sijoitusten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, ja suoria sijoituksia tehtiin 94 (85). Euromääräisesti sijoituksia tehtiin hieman edellisvuotta vähemmän eli 16 miljoonaa euroa (16). Rahoitetuista hankkeista 12 oli ensisijoituksia (19), joiden kokonaissumma oli yhteensä 3 miljoonaa euroa (5). Jatkosijoituksia tehtiin 82 (66), yhteensä 12 miljoonaa euroa (11).

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 11 irtaantumista kokonaan tai osittain, joissa kohdeyritys myytiin eteenpäin joko teolliselle ostajalle tai toiselle pääomasijoittajalle. Kohdeyrityksistä 8 ajautui konkurssiin.

Finnvera myi osuutensa Vigo-rahastoissa Tekes Pääomasijoitus Oy:lle

Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen syksyllä 2012 tekemän linjauksen mukaisesti Finnvera luopui aikaisen vaiheen rahastosijoitustoiminnastaan vuonna 2014, ja samalla Tekes käynnisti vastaavan toiminnan toteuttaen sitä Tekes Pääomasijoitus Oy:n kautta. Finnveran omistamat rahasto-osuudet yhteensä kuudessa Vigo-kiihdyttämörahastossa myytiin Tekes Pääomasijoitus Oy:lle vuoden 2014 aikana. Myös omistusosuudet viidessä alueellisessa rahastossa myytiin yksityisille sijoittajille. Finnvera neuvottelee edelleen omistamiensa osakeyhtiömuotoisten rahastojen omistusosuuksien myynnistä yksityisille tahoille.

Finnvera jatkaa suoraa sijoitustoimintaa aikaisen vaiheen teknologiapainotteisiin pieniin yrityksiin ja tekee ensi- ja jatkosijoituksia vuoden 2017 loppuun saakka.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri