Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Pk-rahoitus

Pk-rahoituksessa rahoitustarpeet liittyvät pääosin joko käyttöpääomaan tai investointeihin. Rahoitustarve kuitenkin vaihtelee, ja siihen vaikuttavat yrityksen ja hankkeen koko sekä yrityksen elinkaaren vaihe.

Aloittava yritys hakee rahoitusta alkuinvestointeihin ja toiminnan käynnistämiseen, kuten alkuvaraston hankintaan tai kalustoinvestointeihin. Finnveran keskimääräinen aloittavan pienyrityksen rahoitus tai takaus pankkilainalle on noin 25 000 euroa.

Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset hakevat usein rahoitusta käyttöpääoman lisäksi konehankintoihin tai erilaisiin muutostilanteisiin, kuten sukupolvenvaihdoksiin tai muihin omistusjärjestelyihin.

Kasvuyritys saattaa tarvita rahoitusta esimerkiksi:

  • koneen tai laitteen hankintaan
  • käyttöpääomaan, joka voi johtua muun muassa kausivaihteluista ja myyntivaraston ylläpitämisestä
  • tuotteen tai palvelun kehittämiseen
  • vientimarkkinoille laajentamiseen.

Kansainvälistyvällä yrityksellä puolestaan on tarve rahoittaa Suomen ulkopuolelle laajentumista esimerkiksi yritysoston kautta tai perustamalla ulkomainen tytäryhtiö, yhteisyritys tai toimipaikka. Käyttöpääoman ohella Finnvera rahoittaa kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten vientikauppoihin liittyviä toimitusvakuuksia ja käyttöpääomatarvetta sekä valmistuksen aikana että toimituksen jälkeen.

Finnveran kansainväliseen kasvuun tarjoama rahoitus tai takaus on keskimäärin 800 000–900 000 euroa. Tarpeet kuitenkin vaihtelevat, ja suurimmat yksittäiset rahoitukset saattavat olla useita miljoonia euroja.

"Yksikään kannattava hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen riittämättömyyden vuoksi."

- Katja Keitaanniemi, liiketoimintajohtaja

Finnvera jakaa riskiä muiden rahoittajien kanssa, ja pankeilla on suuri rooli rahoitusjärjestelyissä. Ennen rahoituspäätöstä Finnvera arvioi yritystä kokonaisuutena, sen mahdollisuuksia menestyä, liiketoimintaa, kilpailukykyä sekä selviämistä taloudellisista velvoitteista. Päätös rahoituksesta ja Finnveran rahoitusosuudesta tehdään tämän arvioinnin perusteella.

Finnvera saa hakemuksia pk-yrityksiltä vuosittain noin 20 000, joista noin 80 prosenttia saa myönteisen rahoituspäätöksen. Hylkäysperusteena voi olla muun muassa tarvittavan omarahoitusosuuden puuttuminen, häiriöt yrittäjän tai yrityksen luottotiedoissa, toimialan kireä kilpailutilanne tai se, että yrityksellä ei katsota olevan edellytyksiä kannattavaan toimintaan.

Lue lisää hankearvioinnista Finnverassa.

Pk-rahoituksen vastuukanta vuoden 2014 lopussa oli yhteensä 2,8 miljardia euroa (2,9).

Haastavasta taloustilanteesta kertoo omalta osaltaan korkealla tasolla pysynyt konkurssien määrä. Vuoden 2014 aikana konkurssiin ajautui yhteensä 497 asiakasyritystä (481), joista vastuumäärältään suurin oli Talvivaara.

Rahoitusta käyttöpääomaan ja pieniin hankkeisiin

Myönnetystä pk-rahoituksesta aiempaakin suurempi osa oli käyttöpääoman rahoittamista ja maksuaikajärjestelyjä. Investointeihin ja yritysjärjestelyihin tarvittiin rahoitusta edellisvuotta vähemmän.

Vuonna 2014 paikallisille pienyrityksille myönnettiin rahoitusta 116 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta.

Kotimarkkinayritykset saivat Finnveran rahoitusta katsauskaudella 437 miljoonaa euroa. Nousua oli noin 47 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2014 aikana Suomessa oli 8 äkillisen rakennemuutoksen aluetta. Finnvera oli yhdessä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa rahoittamassa näitä alueita yhteensä 69 miljoonalla eurolla.

Paikallisille pienyrityksille myönnetty rahoitus toimialoittain 2014

Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa- ja kuluttajapalvelut
1,240 27,40 20,70 27,80 39,200

Kotimarkkinayrityksille myönnetty rahoitus toimialoittain 2014

Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa- ja kuluttajapalvelut
11 224,70 25,30 89,90 85,70

Myönnetyn kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksen määrä vuonna 2014 oli 440 miljoonaa euroa. Rahoitus kasvoi 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Myönnetty kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus toimialoittain 2014

Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa- ja kuluttajapalvelut
0,20 346 3,50 46,10 44,10

Valtioneuvosto antoi kesäkuussa 2014 Finnveralle valtuudet merkitä EU:n pk-määritelmän mukaisten yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja. Loppuvuodesta 2014 valtuutta laajennettiin, ja vuoden 2015 alusta Finnveran on ollut mahdollista rahoittaa EU:n pk-määritelmää suurempia yrityksiä aina 300 miljoonan euron liikevaihtoon asti. Merkintöjä voidaan tehdä yhteensä enintään 600 miljoonalla eurolla.

Toistaiseksi pk-yritykset ovat laskeneet liikkeelle vain vähän anteja, joihin Finnvera olisi voinut osallistua.

Katsauskaudella aloitettiin pk-yrityksille suunnattu Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelma yhteistyössä Finpron ja Tekesin kanssa kasvuyritysten kannustamiseksi kansainvälistymiseen. Finnvera jatkoi edelleen vuonna 2012 käynnistettyä, pk-yrityksille suunnattua Vientikaupan rahoitus -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tutustuttaa pk-yritykset vientikauppojen rahoitustyökaluihin.

Lue lisää letsgrow.fi
Katsele video Vientikaupan rahoitus -ohjelmasta
Case: Maitoa kello viiden teehen

Joustavampia rahoituspalveluja

Vuoden 2014 loppupuolella pk-rahoitusyksikössä valmisteltiin uutta luottopolitiikkaa. Sen myötä Finnvera voi vuodesta 2015 alkaen tarjota entistä joustavampia rahoitusratkaisuja etenkin aloittaville, alle kolme vuotta toimineille yrityksille sekä kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille. Vakuuksien puute on usein syynä siihen, miksi yritys ei saa rahoitusta pankista. Tämän vuoksi Finnvera lisää vuonna 2015 asteittain vakuudetonta rahoitustaan.

Yhtiön uusi alueorganisaatio aloitti toimintansa katsauskauden syyskuussa, ja samalla perustettiin kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitustarpeita varten valtakunnallinen tiimi sekä palvelukeskus hoitamaan pienyritysten rahoitusasioita. Toimintojamme kehitetään jatkuvasti, jotta pk-yritykset saisivat entistäkin parempia rahoituspalveluita.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri